Vol 9, No 2 (2016)

PALASTREN

DOI: http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v9i2

Jurnal Studi Gender

Table of Contents

ARTIKEL

Ulya Ulya
PDF
233-252
Farida Ulyani
PDF
253-278