Journal History

AT-TABSYIR adalah Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam. AT-TABSYIR merupakan jurnal akademik yang memuat isu-isu aktual yang yang berkaitan dengan dakwah Islam, penyiaran, jurnalistik dan  isu-isu sosial lainnya yang dihasilkan oleh para akademisi melalui berbagai kajian pustaka (library research) ataupun kajian lapangan untuk kemudian dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Jurnal AT-TABSYIR diterbitkan dua kali dalam setahun (setiap enam bulan sekali, terbit bulan juni dan desember) oleh Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Dan Komunikasi STAIN Kudus.